Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 56/2018, Niedziela 25 lutego 2018 r., Wiktora i Cezarego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Buszkowiczki)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żurawica: Dz. nr 243/2 o pow. 0,0172 ha położona w miejscowości Buszkowiczki. Powyższa działka nie jest ujęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica. Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych. Cena wywoławcza: 5 264,00 zł Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 16 marca 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.