Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, ul. Glazera, Wieniawskiego, Okrzei, 3 Maja (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 18 w budynku przy ul. Glazera 28, nr 18 w budynku przy ul. Wieniawskiego 9, nr 1 w budynku przy ul. Okrzei 8, nr 4 w budynku przy ul. 3 Maja 50, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 804 w obrębie nr 205, nr 1455 oraz nr 1450, nr 1451 i 1474 – podwórze wszystkie w obrębie nr 205, nr 1085 w obrębie nr 205, nr 2283 w obrębie nr 202.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 20.03.2017 r.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium