Życie Podkarpackie nr 38/2017 Życie Podkarpackie nr 38/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 263/2017, Środa 20 września 2017 r., Filipiny i Eustachego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy (Średnia, Kupna, Chyrzyna, Skopów, Bachów)
Urząd Gminy w Krzywczy
Wójt Gminy Krzywcza informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy został wywieszony wykaz na dzierżawę dz. 691, 655, 402/3 położonych we wsi Krzywcza, dz. 238, cz. dz. 6, 576/1, 576/2 położonych we wsi Średnia, cz. dz. 2 położonej we wsi Kupna, cz. dz. 199 położonej we wsi Chyrzyna oraz wykaz na sprzedaż działki nr 873/1 położonej we wsi Skopów i działki nr 764 położonej we wsi Bachów.