Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
[Zapytanie ofertowe] na powierzchnię reklamową w prasie lokalnej (woj. podkarpackie)
Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.
ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl

Zapytanie ofertowe


Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na powierzchnię reklamową w prasie lokalnej
Zadanie  polegać będzie na:
1) emisji 10 publikacji o powierzchni kolumna/strona,
2) publikacje powinny ukazywać się w odstępach dwutygodniowych w terminie od 15 czerwca do 31 października 2017
3) zasięg terytorialny ukazywania się publikacji: powiat przemyski, grodzki Przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski, jasielski, sanocki, brzozowski, krośnieński i grodzki Krosno

Oferta powinna: 
1) być opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) podpisana przez wykonawcę,
4) zawierać opis doświadczenia referenta jako wydawcy prasy lokalnej oraz informację od kiedy prowadzona jest działalność wydawnicza
5) zawierać informację o nakładzie tytułu prasowego oraz jego zasięgu ukazywania się
6) zawierać wycenę publikacji w kwotach netto oraz termin ważności oferty cenowej
oraz zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl  wraz z załączonym wypisem z rejestru przedsiębiorców wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy od daty złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2017 do godziny 12:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- doświadczenia wydawcy na rynku prasy lokalnej
- zasięgu terytorialnego tytułu
- nakładu tytułu
- ceny
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium