Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, ul. Słowackiego (Przemyśl)
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu przy Wybrzeżu Ojca św. Jana Pawła II 70 ogłasza przetarg /pisemny/ ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.Słowackiego 78 A/3 na parterze o pow. użytkowej 33,49 m 2
za cenę oszacowania 65.500,00 zł.Cena oszacowania jest to cena minimalna.
Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana będzie w dniu 24.11.2016 r. w kasie PSM w godz. od 7.00-8.00 i od 11.00-14.00
Osoby zainteresowane /jedna osoba lub małżeństwo/ prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na mieszkanie przy ul. Słowackiego 78 A/3” w terminie do dnia 28.11.2016 r. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. O wyborze oferty, Zarząd PSM poinformuje oferenta. Koszt notarialnego aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt notarialny zawierany będzie w kancelarii notarialnej w podanym przez Spółdzielnię terminie. Oferenci, którzy wnieśli wadium na konto Spółdzielni i nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium, przelewem na wskazane konto lub w kasie Spółdzielni w terminie do dnia 30.11.2016 r.
Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w wysokości wpłaty na poczet oferowanej kwoty. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy po wyborze oferty wadium ulega przypadkowi na rzecz Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 16 670 77 17. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Regulamin przetargowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni/p. nr 4.
Spółdzielnia posiada również inne mieszkanie do sprzedaży typu spółdzielczego własnościowego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 97/7 na IV piętrze o pow. użytkowej 43,30 m kw., 2-pokojowe bez możliwości obciążenia hipotecznego.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium