Życie Podkarpackie nr 08/2017 Życie Podkarpackie nr 08/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 59/2017, Wtorek 28 lutego 2017 r., Teofila i Makarego
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Hureczko)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,

że w dniu 8 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów działki nr 175/11 o pow. 0,1201 ha, nr 175/12 o pow. 0,1167 ha, nr 175/14 o pow. 0,1200 ha, nr 175/15 o pow. 0,1358 ha i nr 175/18 o pow. 0,4536 ha, położone w Hureczku.