Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 109/2018, Czwartek 19 kwietnia 2018 r., Adolfa i Tymona
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej (Babice)
Gmina Krzywcza
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny ( licytacja) na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, turystycznej z bazą noclegową, hotelowej,  gastronomicznej związanej z lokalną turystyką.
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o pow 0,30 ha położonej we wsi Babice oznaczonej jako działka nr 868/3 wpisana do KW PR1P/00063393/3, zabudowana budynkiem Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego, stanowiąca własność Gminy Krzywcza z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportoworekreacyjnej, turystycznej z bazą noclegową ,hotelowej, gastronomicznej związanej z lokalną turystyką.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem podpiwniczonym parterowym z poddaszem użytkowym konstrukcji drewnianej o łącznej pow. użytkowej 642,89 m kw. w tym: piwnica o pow użytkowej 53,83 m kw., parter budynku o pow. użytkowej 321,45 m kw., poddasze o pow. użytkowej 267,61 m kw., oraz budynek gospodarczy wolno stojący, murowany o pow użytkowej 35 m kw.
2. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków pod poz. A-235. Wyłączono z przeznaczenia do dzierżawy lokal znajdujący się w budynku na parterze o pow. 16.76 m kw. z przeznaczeniem na biuro obsługi informacji turystycznej.
Budynek jest po generalnym remoncie, wyposażony w sprzęt (tj. meble, urządzenia służące do prowadzenia gastronomi oraz wyposażony jest w energię elektryczną, CO (zasilanie olejowe), sieć wodno-kanalizacyjną z odpływem do zbiornika bez odpływowego. Woda ze studni głębinowej. Budynek gospodarczy służy jako zaplecze do obsługi budynku głównego. Przynależny grunt jest nieutwardzony, porośnięty trawą.
3. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za dzierżawę będącego przedmiotem przetargu wynosi 1296,95 zł netto + 23% podatek VAT.
4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej stawki miesięcznego czynszu (tj. 13,00 zł).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza pokój nr 5.
6. Wadium wynosi 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy. Nr konta: BS Dynów, O/Dubiecko, Filia Krzywcza 71-9093-1046-2003-0300-0071-0022. Wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby do dnia 05.12.2016 r. do godz. 14.00 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.
8. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz szczegółowe informacje na temat obiektu będącego przedmiotem dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzywcza (pokój nr 5) lub telefonicznie (16) 671-14-86 wew. 31. Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectwie wsi Babice oraz opublikowano na stronie internetowej http://bip.ugkrzywcza.pl/ w dniach od 02.11.2016 r do 02.12.2016 r.

Wójt Gminy
Wacław Pawłowski