Życie Podkarpackie nr 47/2017 Życie Podkarpackie nr 47/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 327/2017, Czwartek 23 listopada 2017 r., Klemensa i Amelii
Opublikowano
Region
[Informacja] o wykazie lokalu użytkowego do oddania w wynajem (Sieniawa)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
i n f o r m u j e,
że wykaz lokalu użytkowego położonego w Sieniawie, Rynek 1 w budynku Ratusza (parter od strony południowej) przeznaczony do oddania w najem, w drodze przetargu nieograniczonego na okres dłuższy niz 3 lata wywieszono w dniu 16.11.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16- 622-73-01 wew. 38.