Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ul. Malawskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 16 6751413) ogłasza, że w dniu 30.11.2016 r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju o łącznej pow. 79,00 m kw., stanowiącego w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Maria Babiś oraz w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Andrzej Babiś, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Malawskiego 21/4, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00106053/9.
Suma oszacowania wynosi 214 228,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 671,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 422,80 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA o. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium