Życie Podkarpackie nr 2/2018 Życie Podkarpackie nr 2/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 16/2018, Wtorek 16 stycznia 2018 r., Marcelego i Włodzimierza
Opublikowano
[Przetarg] na sprzedaż działek położonych w Lubaczowie przy ul. Abp. Baziaka

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnych, nieograniczonych przetargach na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie przy ul. Abp. Baziaka. Przedmiotowe działki uregulowane są w KW  Nr PR1L//00026010/7.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych przetargach znajduje się w tabeli poniżej.

 

nr działek zbywanej nieruchomości

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza netto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

 

5097/8

      

         3894

 

270 000,00

 

27 000,00

 

2 700,00

 

09.12.2016r.godz. 900

 

2062/13

2062/17

2056/8

2058/2

2058/1

 

559

1281

348

56

284

 

 

 

125 000,00

 

 

 

12 500,00

 

 

 

1 250,00

 

 

 

09.12.2016r.godz. 1000

 

2051/20

2051/4

 

290

591

 

35 000,00

 

3 500,00

 

       350,00

 

09.12.2016r.godz. 1100

 

Brak aktualnego planu. Zgodnie ze Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa działki zlokalizowane są w kompleksie łąk i pastwisk (wyłączone z zabudowy kubaturowej za wyjątkiem infrastruktury technicznej) w granicach koryta ekologicznego rzek Sołotwy-Lubaczówki.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności.

Przetargi  odbędą  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr 6 /sala obrad/.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 5 grudnia 2016 r., w wysokości podanej w tabeli -odpowiedniej dla wybranej nieruchomości.  

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.

nr 2/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium