Życie Podkarpackie nr 41/2017 Życie Podkarpackie nr 41/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 291/2017, Środa 18 października 2017 r., Łukasza i Juliana
Opublikowano
Lubaczów
[Przetarg] na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej (Lubaczów, ul. Abp. Baziaka)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubaczowie przy ul. Abp. Baziaka, oznaczonej numerami: 5097/10 o pow. 0,0092ha,  2062/15 o pow. 0,0752 ha, 2056/11 o pow. 0,0486 ha, 2062/6 o pow. 0,0199 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, uregulowanej w KW  Nr PR1L/00026010/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 1200 .

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 15 000,00  zł do dnia 5 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.
nr 41/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium