Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Żurawica)
Urząd Gminy Żurawica
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA:


Żurawica, dz. nr. 1425/4, pow. 0,12 ha, cena: 5 058,00 zł
Żurawica, dz. nr 1425/8, pow. 0,15 ha, cena: 6 323,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 14.10.2016 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek.
W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.