Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, ul. Sobótki, Krótka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych przy ul. Krótkiej i ul. Sobótki w Przemyślu, oznaczonych jako:
1. działka nr 325/1 o powierzchni 0,1541 ha
2. działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha,
obie położone w obrębie 211 m. Przemyśla i objęte księgą wieczystą nr PR1P/00019658/3.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2015 r., poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.