Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Lubaczów)
Urząd Miasta Lubaczowa
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych – działki nr: 1901 o pow. 0,1321 i 1902 o pow. 0,1143 ha uregulowana w KW nr PR1L/00026010/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 093,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 29 listopada 2016 r., o godz. 9.00 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6 300,00 zł do dnia 25 listopada 2016 r.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie – 16 632 80 10 w. 35.