Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Lubaczów)
Urząd Miasta Lubaczowa
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych – działki nr: 1901 o pow. 0,1321 i 1902 o pow. 0,1143 ha uregulowana w KW nr PR1L/00026010/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 093,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 29 listopada 2016 r., o godz. 9.00 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6 300,00 zł do dnia 25 listopada 2016 r.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie – 16 632 80 10 w. 35.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium