Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o zamieszczeniu wykazu o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze na 3 lata (Nienadowa)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

informuje, że na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, obok pok. nr 92, na internetowej stronie Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl – strony BIP w rubryce ogłoszenia i konkursy podrubryce ogłoszenia o zbyciu mienia na okres od 26 października 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r., zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na czas oznaczony do trzech lat na cele rolnicze nieruchomości Powiatu Przemyskiego składającej się z siedmiu działek zabudowanych i niezabudowanych wraz z udziałem wynoszącym 1/5 cz. w działce pełniącej funkcję drogi wewnętrznej o pow. łącznej 86,2659 ha, położonej w Nienadowej, gm. Dubiecko, powiat przemyski, województwo podkarpackie objętej księgami wieczystymi PR1P/00086713/7, PR1P/00106216/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr. tel. 16 678-50–54 do 57 wew. 286 w godz. od 8.00 – 15.30