Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie/Obwieszczenie] o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dybków 2)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz U z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sieniawie Uchwały nr XVII/111/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dybków 2” w miejscowości Dybków na cele usług i budownictwa mieszkaniowego, obejmującej obszar położony w miejscowości Dybków po wschodniej stronie miasta Sieniawa i po południowej stronie drogi Sieniawa – Oleszyce.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1, 37-530 Sieniawa w terminie do dnia 17 listopada 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium