Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, ul. K. Wielkiego, Słowackiego, Moniuszki, Mickiewicza, Kopernika (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodna 11 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali  mieszkalnych: nr 2 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11; nr 11 w budynku przy ul. Słowackiego 76; nr 11 w budynku przy ul. Moniuszki 7; nr 12 w budynku przy ul. Mickiewicza 18; nr 2 w budynku przy ul. Kopernika 4; usytuowanych odpowiednio na działkach nr 718 i 696 w obrębie nr 207; nr 1551 i nr 1572/6 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207; nr 1671 i nr 1654 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207; nr 790 i nr 803 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207; nr 373 w obrębie nr 207 m. Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 30.11.2016 r.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium