Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, ul. Piłsudskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11 został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy wyb. Piłsudskiego 3, ozn. jako działka nr 1109 o pow. 0,0626 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00000590/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali wyodrębnionych z tego budynku.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z póżn. zm.) upływa w dniu 28.11.2016 r.