Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Region
[Wykaz] gruntów do sprzedaży (Duńkowice, Sośnica, Ostrów, Zabłotce)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno

informuje, że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno ul. Lwowska 38 tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży działka nr 655 o pow. 0,05 ha zabudowana budynkiem byłego punktu skupu mleka, działka nr 620/19 o pow 0,09 ha, położona obręb Duńkowice, działka nr 315/4 o pow. 0,1735 ha, działka nr 315/5 o pow. 0,1857 ha położone w miejscowości Sośnica, działka nr 3196/1 o pow. 0,2026 ha w miejscowości Ostrów, działka nr 355 o pow. 0,1800 ha, działka nr 645 o pow. 0,2200 ha, działka nr 687 o pow. 1,8200 ha, działka nr 706/2 o pow. 0,6000 ha, działka nr 716/2 o pow. 0,7200 ha, działka nr 729 o pow. 1,2600 ha położone w miejscowości Zabłotce.