Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] ustny na sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, ul. Konopnickiej (Przemyśl)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Przemyślu, ul. St. Augusta 16

ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Przemyślu:
- przy ul. Konopnickiej 3/2 , o pow. uż. 50,40 m2, parter, kondygnacja I składającego się z 2 pokoi, kuchni, p.pok., łazienki z w.c. i piwnicy.
Cena wywoławcza wynosi 129.000,-zł.
Ww. lokal można oglądać w dniach 17 i 18.10.2016 r. od godz. 10.00 do godz.12.00 po uprzednim telefonicznym lub osobistym omówieniu się z pracownikiem działu technicznego, pok. nr 1, tel. 16 670-27-37 w. 20

Przetarg składa się z dwóch etapów:
I – etap ograniczony – skierowany do członków oczekujących w naszej Spółdzielni,
II – etap nieograniczony – dla wszystkich pozostałych osób zainteresowanych nabyciem przedmiotowego mieszkania (II etap nie dojdzie do skutku w przypadku rozstrzygnięcia etapu pierwszego).
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 9
- I etap o godz. 10.00
- II etap w tym samym dniu o godz. 10.30
Przystępujący do przetargu ma obowiązek do dnia 21.10.2016 r. wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Spółdzielni w banku – PKO BP 08 1020 4274 0000 1902 0001 7608 (zaświadczenie o dokonanej wpłacie należy okazać przed przystąpieniem do przetargu, wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia każdego z etapów przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie (1000,00 zł) powyżej ceny wywoławczej.
Szczegółowe informacje możan uzyskać oraz zapoznać się z regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni lub pod nr telefonu (16) 670-23-09.