Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Lubaczów, Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości (Lisie Jamy)
Urząd Miasta Lubaczowa
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w miejscowości Lisie Jamy - przy granicy m. Lubaczów, na przedłużeniu ul. Jana III Sobieskiego. Przedmiotowe działki przeznaczone są dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uregulowane w KW nr PR1L/00017444/2.

Wykaz działek przeznaczonych do przetargu znajduje się w tabeli poniżej.

Nr działki zbywanej   Powierzchnia
(w m2)
Cena
wywoławcza
netto (w zł)
Wadium
(w zł)
Minimalne
postąpienie
(w zł)
Termin przetargu
607/1 z udziałem 1/5
cz. w dz. nr 607/6 (dr.)
  988  40 268,00   4 100,00  410,00  15.11.2016 r.
godz. 9.00
607/2 z udziałem 1/5
cz. w dz. nr 607/6 (dr.)
  880  36 747,00   3 700,00  370,00  15.11.2016 r.
godz. 9.30
607/3 z udziałem 1/5
cz. w dz. nr 607/6 (dr.)
  880  34 723,00  3 500,00  350,00  15.11.2016 r.
godz. 10.00
607/4 z udziałem 1/5
cz. w dz. nr 607/6 (dr.)
  880  36 747,00  3 700,00  370,00  15.11.2016 r.
godz. 10.30
607/5 z udziałem 1/5
cz. w dz. nr 607/6 (dr.)
1037  43 556,00  4 400,00  440,00 15.11.2016 r.
godz. 11.00

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 – sala nr 6 (sala obrad).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 listopada 2016 r., w wysokości podanej w tabeli – odpowiedniej dla wybranej działki.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie – 16 632 80 10 w. 35.