Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Kosienice, Bolestraszyce)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Miejscowość Kosienice:
dz. nr 791, pow. 0,49 ha (Ł IV). Cena wywoławcza: 16 347,00 zł
dz. nr 925, pow. 0,20 ha (Ł IV). Cena wywoławcza: 6 192,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 25 października 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.
Miejscowość Bolestraszyce:
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: Tereny zabudowy jednorodzinnej
a) dz. nr 760/23, pow. 0,1418 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 38 039,00 zł + vat
b) dz. nr 760/24, pow. 0,1216 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 32 718,00 zł + vat
c) dz. nr 760/25, pow. 0,1218 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 32 771,00 zł + vat
d) dz. nr 760/26, pow. 0,1227 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 33 008,00 zł + vat
e) dz. nr 760/27, pow. 0,1239 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 33 054,00 zł + vat
f) dz. nr 760/28, pow. 0,1256 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 33 772,00 zł + vat
g) dz. nr 760/29, pow. 0,1246 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 33 509,00 zł + vat
h) dz. nr 760/30, pow. 0,1325 ha (Ps III). Cena wywoławcza: 35 589,00 zł + vat
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r., o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 25 października 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.
Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium