Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Tarnawce, Rokszyce, Chołowice, Mielnów, Śliwnica Krasiczyńska)
Urząd Gminy w Krasiczynie
WÓJT GMINY KRASICZYN

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczone jako: część działki nr 494 o pow. 11,5600 ha, część  działki nr 297 o pow. 0,0600 ha, część działki nr 313/1 o pow. 0,0800 ha, część działki nr 69 o pow. 1,5800 ha i działka nr 159 o pow. 3,4200 ha, położone w obrębie Tarnawce, działka nr 91 o pow. 0.2366 ha położona w obrębie Rokszyce, część działki nr 313/2 o pow. 0,3000ha i działka nr 324/5 o pow. 1,6600 ha położone w obrębie Chołowice oraz działka nr 118 o pow. 4,200 ha, część działki nr 134/1 o pow. 2,6300 ha, działka nr 54/4 o pow. 1,5200 ha, działka nr 115/1 o pow. 0,2500 ha i działka nr 150/2 o pow. 1,0400 ha położone w obrębie Mielnów oraz część działki nr 450/8 o pow. 0.0800 ha położona w obrębie Śliwnica Krasiczyńska .