Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zadąbrowie)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 101/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 10 października 2016 r. a dotyczący nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowie, jako działki nr 289/18 o powierzchni 2,0000 ha i działka nr 289/19 o powierzchni 7,2573 ha w kompleksie nr 4 „ZADĄBROWIE” w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowa 48.