Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Bolestraszyce)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: w dniu 15.12.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
- działka niezabudowana nr 1185/87 o pow. 0,6500 ha, zaewidencjonowana w części o pow. 0,13 ha jako grunty orne RII, w części o pow. 0,17 ha jako grunty orne RIIIb i w części o pow. 0,35 ha jako grunty orne RIVa
- działka niezabudowana nr 1185/88 o pow. 0,3500 ha, zaewidencjonowana w części o powierzchni 0,06 ha jako grunty orne RII, w części o pow. 0,06 ha jako grunty orne RIIIb oraz w części o pow. 0,23 ha jako grunty orne RIVa położone w miejscowości Bolestraszyce obr. ewidencyjny nr 2, gmina Żurawica, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00013631/6. Działki są niezabudowane, położone w terenach upraw rolnych, ich łączna powierzchnia wynosi 1,00 ha. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, zatem licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku(DzU 2012.803 t.j.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r. Suma oszacowania wynosi 22 846,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 134,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2284,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 21 10204274 2396 0000 2010 2215.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.