Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Bełwin)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że dnia 07.11.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja
1) dwóch udziałów po 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej nr. dz. 155/1, o pow. 3,50 ha położona: 37-700 Przemyśl, Bełwin, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00015537/1
2) dwóch udziałów po1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej nr. działki 1/1, nr 1/2, o pow. 0,09 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00048908/3 położona: 37-700 Przemyśl, Łętownia.
Suma oszacowania wynosi 422 434,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 281 622,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 243,40 zł, najpóźniej przed licytacją. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 65 10204274 2396 0000 2019 2215.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.