Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości, ul. B. Chrobrego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07.11.2016 r. o godz. 12.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej nr działki 1750 o pow. 0,0650 ha, ob. nr 202, zabudowanej wolno stojącym murowanym jednopiętrowym z poddaszem użytkowym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 211,85 m kw. oraz wolno stojącym murowanym garażem samochodowym o powierzchni użytkowej 29,31 m kw. położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Chrobrego 3 dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00047808/5 nieruchomość stanowi współwłasność dłużników Barbary Kamińskiej i Marka Kamińskiego na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 555 015,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 370 010,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 501,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O.Przemyśl 96 10204274 2396 0000 2057 7911.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.