Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji ograniczonego prawa rzeczowego, ul. Wieniawskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: w dniu 22.11.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Wieniawskiego nr 18/3, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej 62,30 m kw., wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 4,61 m kw., dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00089856/2 Suma oszacowania wynosi 185 796,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 347,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 579,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 43 10204274 2396 0000 2014 7215
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.