Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji ułamkowej części nieruchomości, ul. Paderewskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 16 6757080) ogłasza, że: dnia 22.11.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112 odbędzie się druga licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego, położonego na czwartym piętrze w Przemyślu przy ul. Paderewskiego 20a/48. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, w.c. o łącznej pow. użytkowej 50,87 m kw.
Dla lokalu Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00087286/1 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu objętej KW nr PR1P/00071949/2 w wysokości 5087/229992, udział należy do dłużnika: Barbara Maria Strzępek. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 72 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 633,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7295,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 61 10204274 2396 0000 2056 0111
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium