Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Wietlin, Korzenica, Laszki)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Laszki:

1. Obręb,
Gmina
Nr
działek
Pow.
działek
w ha
Nr KW Cena
wywoławcza
nieruchomości
Wysokość
wadium
Termin
przetargu
2. Wietlin Wieś,
gm. Laszki   
427/15 0,46 64646/0 24.500,00 zł 2.450,00 zł 16.11.2016 r.
godz. 9.00
3. Korzenica,
gm. Laszki  
459/6 0,0598 66007/3 4.480,00 zł 450,00 zł 16.11.2016 r.
godz. 10.00
4. Korzenica,
gm. Laszki
459/8 0,0914 66007/3 6.720,00 zł 680,00 zł 16.11.2016 r.
godz. 1100
5. Laszki,
gm. Laszki  
1686/3 0,0904 50063/8 4.830,00 zł 490,00 zł 16.11.2016 r.
godz. 12.00

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 16.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 10 listopada 2016 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O. Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).
Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowych oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 116.