Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 248/2

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik

tel. 663 004 444 ogłasza, że: dnia 21-10-2016r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 248/2 o pow. 0,0588 ha, zabudowanej wolnostojącym murowanym jednopiętrowym w części podpiwniczonym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 97,74 m2 oraz wolnostojącym parterowym murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni zabudowy 53,00 m2.

 położona: 37-716 Orły, Drohojów,
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/00011521/8  

Suma oszacowania wynosi 177 969,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     118 646,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 796,90zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O\Przemyśl96 10204274 2396 0000 2057 7911

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.