Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Żurawica)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015, poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Rady Gminy nr L/312/14 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Buszkowice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Żurawica:

1. Dz. nr 596/8 o pow. 0,03 ha (R IIIb)

2. Dz. nr 598/8 o pow. 0,02 ha (Ł II)
3. Dz. nr 598/10 o pow. 0,04 ha (Ł II)
Powyższe działki położone są w obrębie ewidencyjnym Buszkowice, dla których Gmina jest właścicielem na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego nr GN.VIII-7710/129/01 z dnia 08.08.2001 r.
Cena wywoławcza ww. nieruchomości: 2 606,00 zł
Przetarg na ww. działki odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 20 października 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.