Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości pod budowę budynku mieszkalnego (Niziny)
Urząd Gminy Orły
WÓJT GMINY ORŁY INFORMUJE, ŻE DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY ORŁY

na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska 3 i miejscowości Niziny zostało zamieszczone „ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego decyzją Wójta Gminy Orły o warunkach zabudowy nr BGK.II.6730.43.15.16. z dnia 15.04.2016 r. stanowiących własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej nr PR1P/00071065/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, położonych w Nizinach, gmina Orły - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
147/3 o pow. 0,1838 ha za cenę wywoławczą netto w wysokości 47 707,00 zł plus 23% VAT
147/4 o pow. 0,1838 ha za cenę wywoławczą netto w wysokości 47 707,00 zł plus 23% VAT

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2016 r., w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3, o godz. 10.00 dla działki nr 147/3 i o godz. 11.00 dla działki nr 147/4.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla działki 147/3 kwotę. 4 770,00 zł i dla działki 147/4 kwotę 4 770,00 zł należy wpłacić do dnia 2 listopada 2016 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłach lub na konto Gminy Orły nr 28 91131027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.
Szczegółowe informacje dotyczących nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pokój nr 8 w godz. od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 16-6712693 w. 23.
Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Grażyna Żukowicz - inspektor i Pan Jan Kasjan – geodeta gminny.