Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Jarosław, Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży (Pełkinie, Wola Buchowska, Munina)
Urząd Gminy Jarosław
Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015.1774 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Pełkinie, Wola Buchowska i Munina przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/52/2016 z dn. 14.09.2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2016 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (016) 624 86 32.