Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, u. Lwowska (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I n f o r m a c j a

Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 14 września 2016 r. do dnia 05 października 2016 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (nieruchomość oznaczona jako działki nr nr: 74/8, 74/10 o łącznej powierzchni 0,0456 ha w obrębie 214, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00107149/6, położona przy ul. Lwowskiej w Przemyślu).

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium