Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, ul. kar. Wyszyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 436 o powierzchni 0,0261 ha i działka nr 442 o powierzchni 0,0487 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00043735/4, oraz działka nr 439 o powierzchni 0,0371 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 października 2016 r.