Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 20/2018, Sobota 20 stycznia 2018 r., Fabiana i Sebastiana
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej (Lutków)
Urząd Gminy Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectwa oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 14.09.2016 r. do 05.10.2016 r. (tj. 21 dni) zostanie zamieszczony wykaz dot. nieruchomości położonej w Lutkowie (działka nr 20) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wew. 25