Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży, ul. Moniuszki (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego ozn. lit „U”, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 10, na działce nr 1702 o pow. 0,0360 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00034934/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 t.j.) upływa w dniu 13.10.2016 r.