Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11 został wywieszony wykaz  przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych:
nr 4 w budynku przy ulicy Piotra Kmity 4;
nr 11 w budynku przy ul. Słowackiego 78B;
nr 7 w budynku przy ul Smolki 18;
nr 14 w budynku przy ul Czarnieckiego 1;
nr 1 w budynku przy ul Ofiar Katynia 10;

usytuowanych odpowiednio na działkach:
nr 1174 w obrębie nr 207;
nr 1569 i nr 1572/4 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207;
nr 980 w obrębie nr 207;
nr 408 w obrębie nr 207;
nr 57 w obrębie nr 215, m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 19.10.2016 r.