Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ul. Franciszkańska, K. Wielkiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 21 i ul. Kazimierza Wielkiego 22, na działce nr 739 o pow. 0,0289 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00065996/1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 t.j.) upływa w dniu 12.10.2016 r.