Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Region
[Zawiadomienie) o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek i wynajem lokalu (Chłopice, Dobkowice, Łowce)
Urząd Gminy Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE

zawiadamia o ogłoszeniu I przetargu ustnego – nieograniczonego:
1) Na sprzedaż działek nr 198/2 i 198/6 położonych w Dobkowicach (teren byłej zlewni mleka),
2) Na wynajem pomieszczeń w budynku po byłym ośrodku zdrowia oraz po byłej sali gimnastycznej w Chłopicach (dz. 1389/13)
3) Na wynajem lokalu po byłym sklepie spożywczym w budynku OSP w Łowcach (dz. 216/18)
Przetargi odbędą się w dniu 11 października 2016 r. o godz. 9.30 (na sprzedaż) o godz. 11.00 (na wynajem) w Urzędzie Gminy Chłopice (pok. nr 25).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. (16) 624-00-00 wewn. 25.
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium