Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:
Dz U z 2016 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)


PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr 1/D/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: AOŚ.6740.201.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 ÷ 4+559,69 Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

obejmującej wykonanie :
- rozbudowy ulicy o długości 2395,29 m.b. z chodnikami i ścieżką rowerową,
- budowy kanalizacji deszczowej,
- przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci wodociągowej,
- przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci gazociągowej niskiego i średniego ciśnienia,
- przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia,
- budowy oświetlenia drogowego,
- przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej NN i SN
– PGE,
- przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci teletechnicznej światłowodowej,
- przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci teletechnicznej miedzianej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
Lp.     Jedn. ewidencyjna             Obręb ewidencyjny        Nr działki
1.        Przemyśl                                              201                                     2
2.        Przemyśl                                              201                                     3
3.        Przemyśl                                              201                                     5/1
4.        Przemyśl                                              201                                    24
5.        Przemyśl                                              201                                   119
6.        Przemyśl                                              201                                   120
7.        Przemyśl                                              201                                   126
8.        Przemyśl                                              201                                   190/6
9.        Przemyśl                                              201                                   191/16
10.     Przemyśl                                              201                                   191/26
11.     Przemyśl                                              201                                   196
12.     Przemyśl                                              201                                   413
13.     Przemyśl                                              201                                   415
14.     Przemyśl                                              201                                   437
15.     Przemyśl                                              201                                   440
16.     Przemyśl                                              201                                   444/10
17.     Przemyśl                                              201                                   444/11
18.     Przemyśl                                              201                                   480
19.     Przemyśl                                              201                                   636
20.     Przemyśl                                              201                                   637
21.     Przemyśl                                              201                                   638

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji):
Miasto Przemyśl – obręb 201
Lp.       Jedn. ewidencyjna                Obręb ewidencyjny       Nr działki
1.          Przemyśl                                       201                                            1 (1/1, 1/2)
2.          Przemyśl                                       201                                            4 (4/1, 4/2)
3.          Przemyśl                                       201                                            7 (7/1, 7/2)
4.          Przemyśl                                       201                                            8 (8/1, 8/2)
5.          Przemyśl                                       201                                            25 (25/1, 25/2)
6.          Przemyśl                                       201                                            39/5 (39/8, 39/9)
7.          Przemyśl                                       201                                            40 (40/1, 40/2)
8.          Przemyśl                                       201                                            41 (41/1, 41/2)
9.          Przemyśl                                       201                                            123 (123/1, 123/2)
10.       Przemyśl                                       201                                             125 (125/1, 125/2)
11.       Przemyśl                                       201                                             127/1 (127/3, 127/4, 127/5)
12.       Przemyśl                                       201                                             137 (137/1, 137/2)
13.       Przemyśl                                       201                                             168 (168/1, 168/2)
14.       Przemyśl                                       201                                             169 (169/1, 169/2)
15.       Przemyśl                                       201                                             170 (170/1, 170/2)
16.       Przemyśl                                      201                                              171 (171/1, 171/2)
17.       Przemyśl                                      201                                              173 (173/1, 173/2)
18.       Przemyśl                                      201                                              174 (174/1, 174/2)
19.       Przemyśl                                      201                                              175 (175/1, 175/2)
20.       Przemyśl                                      201                                              176 (176/1, 176/2)
21.       Przemyśl                                      201                                              177 (177/1, 177/2)
22.       Przemyśl                                      201                                              178 (178/1, 178/2)
23.       Przemyśl                                      201                                              179 (179/1, 179/2)
24.       Przemyśl                                      201                                              180 (180/1, 180/2)
25.       Przemyśl                                      201                                              181 (181/1, 181/2)
26.       Przemyśl                                      201                                              182 (182/1, 182/2)
27.       Przemyśl                                      201                                              185 (185/1, 185/2)
28.       Przemyśl                                      201                                              186 (186/1, 186/2)
29.       Przemyśl                                      201                                              394 (394/1, 394/2)
30.       Przemyśl                                      201                                              395 (395/1, 395/2)
31.       Przemyśl                                      201                                              396 (396/1, 396/2)
32.       Przemyśl                                      201                                              398 (398/1, 398/2)
33.       Przemyśl                                      201                                              399 (399/1, 399/2)
34.       Przemyśl                                      201                                              400 (400/1, 400/2)
35.       Przemyśl                                      201                                              404 (404/1, 404/2)
36.       Przemyśl                                      201                                              414 (414/1, 414/2)
37.       Przemyśl                                      201                                              416 (416/1, 416/2)
38.       Przemyśl                                      201                                              417 (417/1, 417/2)
39.       Przemyśl                                      201                                              424 (424/1, 424/2)
40.       Przemyśl                                      201                                              425 (425/1, 425/2)
41.       Przemyśl                                      201                                              429/1 (429/4, 429/5)
42.       Przemyśl                                      201                                              429/2 (429/6, 429/7)
43.       Przemyśl                                      201                                              429/3 (429/8, 429/9)
44.       Przemyśl                                      201                                              435/3 (435/5, 435/6)
45.       Przemyśl                                      201                                              436 (436/1, 436/2)
46.       Przemyśl                                      201                                              439 (439/1, 439/2)
47.       Przemyśl                                      201                                              441 (441/1, 441/2)
48.       Przemyśl                                      201                                              442 (442/1, 442/2)
49.       Przemyśl                                      201                                              443 (443/1, 443/2)
50.       Przemyśl                                      201                                              444/1 (444/12, 444/13)
51.       Przemyśl                                      201                                              449/4 (449/5, 449/6)
52.       Przemyśl                                      201                                              472 (472/1, 472/2)
53.       Przemyśl                                      201                                              473 (473/1, 473/2)
54.       Przemyśl                                      201                                              477 (477/1, 477/2)
55.       Przemyśl                                      201                                              478 (478/1, 478/2)
56.       Przemyśl                                      201                                              483/2 (483/3, 483/4)
57.       Przemyśl                                      201                                              601 (601/1, 601/2)
58.       Przemyśl                                      201                                              619 (619/1, 619/2)
59.       Przemyśl                                      201                                              649 (649/1, 649/2)
60.       Przemyśl                                      201                                              1313 (1313/1, 1313/2)
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone pod inwestycję)

III. DZIAŁKI POŁOŻONE W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PRZEZNACZONE DO CZASOWEGO ZAJĘCIA
Lp.       Jedn. ewidencyjna            Obręb ewidencyjny                      Nr działki
1.         Przemyśl                                    201                                                           1/2 (1)
2.         Przemyśl                                    201                                                           4/2 (4)
3.         Przemyśl                                    201                                                           5/2
4.         Przemyśl                                    201                                                           5/3
5.         Przemyśl                                    201                                                           8/2 (8)
6.         Przemyśl                                    201                                                           15
7.         Przemyśl                                    201                                                           16
8.         Przemyśl                                    201                                                           17
9.         Przemyśl                                    201                                                           23
10.      Przemyśl                                    201                                                           25/2 (25)
11.      Przemyśl                                    201                                                           27
12.      Przemyśl                                    201                                                           28
13.      Przemyśl                                    201                                                           29
14.      Przemyśl                                    201                                                           30
15.      Przemyśl                                    201                                                           31
16.      Przemyśl                                    201                                                           33
17.      Przemyśl                                    201                                                           34/2
18.      Przemyśl                                    201                                                           35
19.      Przemyśl                                    201                                                           36
20.      Przemyśl                                    201                                                           40/2 (40)
21.      Przemyśl                                    201                                                           641/2 (41)
22.      Przemyśl                                    201                                                           97
23.      Przemyśl                                    201                                                           116
24.      Przemyśl                                    201                                                           123/2 (123)
25.      Przemyśl                                    201                                                           124
26.      Przemyśl                                    201                                                           127/5 (127/1)
27.      Przemyśl                                    201                                                           132/1
28.      Przemyśl                                    201                                                           132/2
29.      Przemyśl                                    201                                                           132/8
30.      Przemyśl                                    201                                                           133/1
31.      Przemyśl                                    201                                                           133/5
32.      Przemyśl                                    201                                                           135/1
33.      Przemyśl                                    201                                                           135/2
34.      Przemyśl                                    201                                                           136/1
35.      Przemyśl                                    201                                                           137/2 (137)
36.      Przemyśl                                    201                                                           138
37.      Przemyśl                                    201                                                           140
38.      Przemyśl                                    201                                                           147
39.      Przemyśl                                    201                                                           149
40.      Przemyśl                                    201                                                           164
41.      Przemyśl                                    201                                                           168/2 (168)
42.      Przemyśl                                    201                                                           169/2 (169)
43.      Przemyśl                                    201                                                           170/2 (170)
44.      Przemyśl                                    201                                                           171/2 (171)
45.      Przemyśl                                    201                                                           173/2 (173)
46.      Przemyśl                                    201                                                           174/2 (174)
47.      Przemyśl                                    201                                                           175/2 (175)
48.      Przemyśl                                    201                                                           176/2 (176)
49.      Przemyśl                                    201                                                           177/2 (177)
50.      Przemyśl                                    201                                                           178/2 (178)
51.      Przemyśl                                    201                                                           179/2 (179)
52.      Przemyśl                                    201                                                           180/2 (180)
53.      Przemyśl                                    201                                                           181/2 (181)
54.      Przemyśl                                    201                                                           182/2 (182)
55.      Przemyśl                                    201                                                           185/2 (185)
56.      Przemyśl                                    201                                                           186/2 (186)
57.      Przemyśl                                    201                                                           189
58.      Przemyśl                                    201                                                           190/2
59.      Przemyśl                                    201                                                           191/6
60.      Przemyśl                                    201                                                           191/13
61.      Przemyśl                                    201                                                           192
62.      Przemyśl                                    201                                                           193
63.      Przemyśl                                    201                                                           195
64.      Przemyśl                                    201                                                           248
65.      Przemyśl                                    201                                                           254
66.      Przemyśl                                    201                                                           255
67.      Przemyśl                                    201                                                          257
68.      Przemyśl                                    201                                                          258
69.      Przemyśl                                    201                                                          268
70.      Przemyśl                                    201                                                          269
71.      Przemyśl                                    201                                                          270
72.      Przemyśl                                    201                                                          271
73.      Przemyśl                                    201                                                          275/1
74.      Przemyśl                                    201                                                          278
75.      Przemyśl                                    201                                                          283/1
76.      Przemyśl                                    201                                                          285
77.      Przemyśl                                    201                                                          286
78.      Przemyśl                                    201                                                          293
79.      Przemyśl                                    201                                                          296
80.      Przemyśl                                    201                                                          304/2
81.      Przemyśl                                    201                                                          305/1
82.      Przemyśl                                    201                                                          306
83.      Przemyśl                                    201                                                          316
84.      Przemyśl                                    201                                                          317
85.      Przemyśl                                    201                                                          319
86.      Przemyśl                                    201                                                          320
87.      Przemyśl                                    201                                                          321
88.      Przemyśl                                    201                                                          322
89.      Przemyśl                                    201                                                          325
90.      Przemyśl                                    201                                                          327
91.      Przemyśl                                    201                                                          342
92.      Przemyśl                                    201                                                          345
93.      Przemyśl                                    201                                                          347
94.      Przemyśl                                    201                                                          348
95.      Przemyśl                                    201                                                          364
96.      Przemyśl                                    201                                                          365
97.      Przemyśl                                    201                                                          366
98.      Przemyśl                                    201                                                          394/2 (394)
99.      Przemyśl                                    201                                                          395/2 (395)
100.    Przemyśl                                   201                                                          398/2 (398)
101.    Przemyśl                                   201                                                          400/2 (400)
102.    Przemyśl                                   201                                                          403
103.    Przemyśl                                   201                                                          404/2 (404)
104.    Przemyśl                                   201                                                          408
105.    Przemyśl                                   201                                                           409
106.    Przemyśl                                   201                                                           411
107.    Przemyśl                                   201                                                           412
108.    Przemyśl                                   201                                                           414/2 (414)
109.    Przemyśl                                   201                                                           416/2 (416
110.    Przemyśl                                   201                                                           417/2 (417)
111.    Przemyśl                                   201                                                           422
112.    Przemyśl                                   201                                                           424/2 (424)
113.    Przemyśl                                   201                                                           425/2 (425)
114.    Przemyśl                                   201                                                           427
115.    Przemyśl                                   201                                                           429/5 (429/1)
116.    Przemyśl                                   201                                                           429/7 (429/2)
117.    Przemyśl                                   201                                                           429/9 (429/3)
118.    Przemyśl                                   201                                                           435/6 (435/3)
119.    Przemyśl                                   201                                                           436/2 (436)
120.    Przemyśl                                   201                                                           439/2 (439
121.    Przemyśl                                   201                                                           441/2 (441)
122.    Przemyśl                                   201                                                           442/2 (442)
123.    Przemyśl                                   201                                                           443/2 (443)
124.    Przemyśl                                   201                                                           444/13 (444/1)
125.    Przemyśl                                   201                                                           444/7
126.    Przemyśl                                   201                                                           444/8
127.    Przemyśl                                   201                                                           444/9
128.    Przemyśl                                   201                                                           449/3
129.    Przemyśl                                   201                                                           449/6 (449/4)
130.    Przemyśl                                   201                                                           472/2 (472)
131.    Przemyśl                                   201                                                           473/2 (473)
132.    Przemyśl                                   201                                                           474/1
133.    Przemyśl                                   201                                                           477/2 (477)
134.    Przemyśl                                   201                                                           478/2 (478)
135.    Przemyśl                                   201                                                           483/1
136.    Przemyśl                                   201                                                           483/4 (483/2)
137.    Przemyśl                                   201                                                           484
138.    Przemyśl                                   201                                                           589
139.    Przemyśl                                   201                                                           590/1
140.    Przemyśl                                   201                                                           590/2
141.    Przemyśl                                   201                                                           591
142.    Przemyśl                                   201                                                           594
143.    Przemyśl                                   201                                                           597
144.    Przemyśl                                   201                                                           598
145.    Przemyśl                                   201                                                           601/2 (601)
146.    Przemyśl                                   201                                                           619/2 (619)
147.    Przemyśl                                   201                                                           620
148.    Przemyśl                                   201                                                           645
149.    Przemyśl                                   201                                                           646
150.    Przemyśl                                   201                                                           649/2 (649)
151.    Przemyśl                                   201                                                           1313/2 (1313)
152.    Przemyśl                                   202                                                           43
153.    Ujkowice                                  14                                                              1680

(wytłuszczoną czcionką wskazano działki (w tym po podziale), przeznaczone pod czasowe zajęcie niezbędne dla obiektów budowlanych; w nawiasie wskazano działki przed podziałem)
Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Matejki 1, pokój nr 2.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie:
• w przypadku wnioskodawcy – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji,
• w przypadku pozostałych stron – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wyjaśnia się również, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych (Dz U z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod drogę) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze zawiadomienia i obwieszczenia. Wyżej wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymieniony przepis nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 ww. ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.