Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl, Jarosław
[Zmiana] postanowienia z 9 kwietnia 2015 r. o ogłoszeniu upadłości JPB Budimex w Jarosławiu
Sąd Rejonowy w Przemyślu
Sąd Rejonowy w Przemyślu,

V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości,
że postanowieniem o sygn. akt. V GU 1/15 z dnia 19 sierpnia 2016 r. postanowił zmienić postanowienie z dnia 9 kwietnia 2015 r. Sądu Rejonowego w Przemyślu V Wydział Gospodarczy sygn. akt V GU 7/15 o ogłoszeniu upadłości dłużnika Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDEXIM” S.A. w Jarosławiu z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDEXIM” SA w Jarosławiu, wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu SSR Krzysztofa Trykszę, oraz odwołał zarządcę w osobie Kamila Korzeńca i powołał syndyka masy upadłości w osobie Kamila Korzeńca Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sąd Rejonowy w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż zgłoszenia dokonane w związku z ogłoszeniem upadłości układowej, pozostają aktualne i nie wymagają powtórzenia. W terminie ww. możliwe jest uzupełnienie dokonanego zgłoszenia wierzytelności, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na jego treść.