Życie Podkarpackie nr 07/2017 Życie Podkarpackie nr 07/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 51/2017, Poniedziałek 20 lutego 2017 r., Leona i Ludomiła
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Jaksmanice, Medyka, Hureczko)
Urząd Gminy Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,


że w dniach 22 i 23 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów działkę nr 20/2 o powierzchni 0,30 ha położoną w miejscowości Jaksmanice, działkę nr 786 o pow. 0,10 ha położoną w miejscowości Medyka i działki nr 139/7 o pow. 2,4661 ha, nr 139/10 o pow. 1,58 ha, nr 139/11 o pow. 3,72 ha, nr 136/1 o pow. 1,74 ha i nr 137/2 o pow. 0,6311 ha, położone w miejscowości Hureczko.