Życie Podkarpackie nr 34/2017 Życie Podkarpackie nr 34/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 235/2017, Środa 23 sierpnia 2017 r., Filipa i Apolinarego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Rokszyce)
Urząd Gminy Krasiczyn
WÓJT GMINY KRASICZYN


informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie oraz w Sołectwie Rokszyce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy, oznaczonej jako: część działki nr 352/4 o pow. 1,0000 ha, położona w obrębie Rokszyce.