Życie Podkarpackie nr 29/2018 Życie Podkarpackie nr 29/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 198/2018, Wtorek 17 lipca 2018 r., Bogdana i Aleksego
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Najlepszy Sołtys Roku 2017. 6. edycja naszego plebiscytu
Niemal 400 gospodarzy wsi z 4 powiatów województwa podkarpackiego po raz kolejny będzie walczyć o Wasze wsparcie, by uzyskać honorowy tytuł najlepszego włodarza wsi. W naszym konkursie liczy się każdy głos. Mieszkańcy mogę się wypowiedzieć – pozytywnie czy negatywnie oceniają pracę swojego sołtysa.

Nasz plebiscyt od kilku już lat cieszy się sporym powodzeniem, o czym świadczą tysiące oddanych głosów podczas każdej jego edycji. Sołtysom daje on możliwość pochwalenia się swoją działalnością na rzecz ich małych ojczyzn i poprawy warunków życia mieszkańców. Dla głosujących natomiast to pretekst do refleksji nad tym, czy sołtys odpowiednio troszczy się o ich wieś, skutecznie rozwiązuje problemy lokalnej społeczności i godnie ją reprezentuje.

Każdy z Was może odpowiedzcie na te pytania i wyrazić swoją opinię, oddając głos na TAK lub głosując na NIE. Sumując Wasze pozytywne i negatywne głosy, spośród wszystkich kandydatów uhonorujemy najlepszego sołtysa 2017 roku. Wyróżnimy też reprezentantów poszczególnych powiatów – jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Specjalne nagrody ufundują dla nich starostowie.

JAK WYBIERAMY NAJLEPSZEGO SOŁTYSA ROKU 2017?

Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych na pierwszej stronie każdego kolejnego numeru Życia Podkarpackiego. Jedna osoba może wysłać na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów ważnych przez 6 dni od daty publikacji. Na kuponie zaznaczamy pole TAK lub NIE, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata. Jeden kupon liczy się jako 2 głosy w plebiscycie. Głosujemy także za pomocą SMS-ów wysłanych pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata) przy zachowaniu reguły jeden SMS – jeden głos. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT.

Pierwszy etap głosowania potrwa od 2 do 20 sierpnia 2017 r., do godz. 23.59. Wyłonimy 40 docenionych przez Was sołtysów, którzy w kolejnym etapie zmagań zawalczą o zwycięstwo. Pełna lista kandydatów i szczegółowy regulamin dostępne są też w redakcji.

POWIAT PRZEMYSKI

Gmina Stubno – Stubno – Danuta Pawłucka – NR 486
Regulamin plebiscytu „Najlepszy Sołtys roku 2017”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Najlepszy Sołtys roku 2017” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

Plebiscyt „Najlepszy Sołtys roku 2017” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” w terminie od 2 sierpnia do 10 września 2017 r.

§ 3

W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace
w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie „Najlepszego Sołtysa roku 2017”.

2. Głosujący w plebiscycie będą mieć szansę wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu na TAK       (w przypadku poparcia) oraz na NIE ( w przypadku dezaprobaty).

3. Zasada obliczania wyników: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE.

4. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą kuponów plebiscytowych (przy zachowaniu reguły jeden kupon – dwa głosy), oraz za pomocą SMS (gdzie jeden SMS to jeden głos).

5. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach „Życia Podkarpackiego” w okresie trwania plebiscytu.

6. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 2 sierpnia do 6 września 2017 r.

b) Kupon plebiscytowy zawiera miejsce na:

-  Wpisanie numeru wybranego sołtysa,

-  Zaznaczenie pola „TAK” lub „NIE”, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

7. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos).  

b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 2 sierpnia do 10 września 2017 r. do godz. 23.59.

c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.

e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

8. Poszczególne etapy głosowania

a) W terminie od 2 sierpnia do 20 sierpnia w głosowaniu biorą udział wszyscy sołtysi z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

b) Od 23 sierpnia do dnia 10 września 2017 w głosowaniu pozostaje tylko 40 sołtysów, którzy do dnia 20 sierpnia do godz. 23.59 uzyskali najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

9. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie kandydat, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS i  kupony plebiscytowe (wynik to suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

10. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 5

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.

2. Wyróżniona zostanie osoba, która uzyska najlepszy wynik (wynik obliczany jest wg zasady: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE), ponadto nagrodzonych zostanie 4 najlepszych sołtysów, po jednym z każdego powiatu (jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego). Nagrody dla wyróżnionych sołtysów ufundowane będą przez starostów danych powiatów.

3. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.

§ 6

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

§ 8

Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

4 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
sąsiad 83.24.218.250 02.08.2017

Szewczyk w Krównikach to już chyba dożywotnio będzie sołtysem

user
ja 195.117.172.1 09.08.2017

Nabijanie trzosa ŻP :( Głupota straszna.... To nie plebiscyt na najlepszego sołtysa tylko na tego który ma najzamożniejszych znajomych!!! Tragedia... 

user
Z irytowany 31.128.12.201 18.08.2017

Czy soltys,ktory przesiaduje pod sklepem nie interesuje sie solectwem powinien brac udzial w plebiscycie,siada kilka osob i głosuje na niego bo sie dogaduje poto aby pokazac ze napiszą o nim,smieszne ale prawdziwe,żałosne !!!,

user
oko 31.183.26.84 23.08.2017

W przeciwieństwie do tzw. " negatywnych sołtysów ", za wzór można postawić Pani sołtys z NIZIN gm. Orły. Jest to prawdziwy ideowiec, patriota, społecznik i urzędnik. Po prostu wraz ze swoim zespołem buduje swoją małą ojczyznę. 

nr 29/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium