Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Konkurs, w którym każdy wygrywa
Drodzy czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie nadesłane hasła promujące bezpieczne korzystanie z komputera oraz Internetu. Dzisiaj publikujemy 10 haseł, które zostały wybrane przez nasze jury i tym samy przeszły do finału konkursu. Zapraszamy wszystkich do głosowania!

 11. Nie wszystko złoto, co jest w Sieci.

12. Nigdy nie jesteś w niebycie, kiedy słowu dajesz życie

13. Internet to fajna rzecz, aby korzystać z niego mądrze trzeba rozum mieć

14. Pamiętaj koniecznie! Z Internetu korzystaj bezpiecznie!

15. Przemyśl zanim klikniesz

16. Nie bądź kretem, świadomie posługuj się Internetem

17. Internet pożyteczny, jednak niebezpieczny

18. Internet to super sprawa. Jednak gdy nie zadbasz o bezpieczeństwo to skończy się zabawa

19. Komputer bez wirusa nie sprawi psikusa

20. Ostrożności nigdy za wiele, korzystajcie z komputera odpowiedzialnie przyjaciele!

 


JAK GŁOSOWAĆ?

·        W drugim etapie 10 najlepszych haseł zostaje poddane ocenie czytelników naszego tygodnika. Głosowanie na poszczególne hasła odbywa się za pomocą SMS-ów

·        SMS-y należy wysłać pod numer 71601 o treści: zycie.xx (gdzie xx to numer hasła, np. zycie.99) w terminie do 6 listopada do godz. 23.59. (koszt SMS to 1,23 z VAT)

Głosowanie Czytelników wyłoni zwycięzcę oraz osoby, które zajmą II i III miejsce
NAGRODY:

I miejsce: Roczny pakiet Internetu TOYAnet 60/12 o wartości 600 zł*
II i III miejsce: Półroczny pakiet Internetu TOYAnet 60/12 o wartości 300 zł*
10 finalistów konkursu: Roczna elektroniczna prenumerata Życia Podkarpackiego 
*pakiety do wykorzystania w Przemyślu w zasięgu firmy TOYA

Regulamin konkursu „Bezpieczny komputer 2016”
 § 1
Konkurs dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Bezpieczny komputer 2016” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.
§ 2
Konkurs „Bezpieczny komputer 2016” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” w terminie od 12 października do 9 listopada 2016 r.
§ 3
W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.
§ 4
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego hasła promującego bezpieczne korzystanie
z komputera i Internetu.
2. Uczestnicy konkursu wysyłają hasła konkursowe za pomocą  SMS-ów pod numer 71601 o treści: zycie.xxx.e-mail, gdzie xxx to wymyślone przez uczestnika hasło, a e-mail to adres poczty elektronicznej użytkownika (jest to element nieobowiązkowy).
3. SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 12 do 23 października 2016 r. do godz. 23.59.
4. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.
5. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
§ 5
Zasady i etapy oceny nadesłanych haseł w konkursie:
1. W pierwszym etapie hasła zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, składającej się
z przedstawicieli tygodnika Życie Podkarpackie oraz firmy TOYA. Spośród wszystkich nadesłanych haseł, komisja wybierze 10 najlepszych. Hasła zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną opublikowane przez tygodnik Życie Podkarpackie oraz na portalu www.zycie.pl
2. W drugim etapie 10 najlepszych haseł zostanie poddane ocenie czytelników tygodnika „Życie Podkarpackie”. Głosowanie na poszczególne hasła odbędzie się za pomocą SMS-ów:
a) SMS-y należy wysłać pod numer 71601 o treści: zycie.xx (gdzie xx to numer hasła, np. zycie.11)
b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 26 października do 6 listopada 2016 r. do godz. 23.59.
c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.
d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w konkursie.
e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
3. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS (zdobędzie najwięcej głosów).
4. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.
§ 6
Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach tygodnika Życie Podkarpackie oraz portalu www.zycie.pl w terminie do 20 listopada 2016 r.
2. Każdy uczestnik, który nadeśle swoje hasło w konkursie wraz ze swoim adresem e-mail, otrzyma nagrodę pocieszenia w postaci bezpłatnego miesięcznego konta Premium na portalu www.zycie.pl
3. Każdy uczestnik, który nadeśle hasło w konkursie kwalifikujące się do II etapu, otrzyma nagrodę
w postaci bezpłatnego rocznego konta Premium na portalu www.zycie.pl
4. Nagroda główna za pierwsze miejsce w konkursie to roczny pakiet TOYAnet 60/12. Nagrody za II
i II miejsce w konkursie to półroczny pakiet TOYAnet 60/12 (pakiety do wykorzystania w Przemyślu
w zasięgu firmy TOYA).
5. Nagrody główne i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.
6. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.
§ 7
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
§ 8
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.
§ 9
Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).
§ 10
Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.
 
2 Komentarze
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Catwoman 185.18.134.24 19.10.2016

Artek!


Czy kupiłeś już czerwono-czarne stringi męskie? 

nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium