Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Jarosław, Lubaczów, Przemyśl, Przeworsk, Region
Wielki finał plebiscytu
Spośród niemal 400 gospodarzy wsi z powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego wyłoniliście 44. To oni do 30 października walczą o honorowy tytuł najlepszego włodarza w 2. etapie naszego plebiscytu.

W kolejnych numerach naszej gazety przybliżyliśmy sylwetki sołtysów, którzy dzięki Waszemu wsparciu i licznym głosom wciąż mają szansę na tytuł tego najlepszego! W najbliższym numerze, 26 października, zbierzemy sylwetki wszystkich finalistów, aby każdy mógł raz jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy włodarz wsi pochyla się nad troskami mieszkańców, skutecznie rozwiązuje problemy lokalnej społeczności, godnie reprezentuje mieszkańców? Zdecyduj, czy chcesz pozytywnie ocenić pracę swojego sołtysa, oddając głos na TAK, czy może raczej utrzeć mu nosa, głosując na NIE? Sumując Wasze głosy wsparcia i dezaprobaty, spośród wszystkich kandydatów uhonorujemy tego, którego ocenicie jako najlepszego.

JAK WYBIERAMY NAJLEPSZEGO SOŁTYSA?

Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych na pierwszej stronie każdego kolejnego numeru Życia Podkarpackiego. Jedna osoba może wysłać na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów ważnych przez 6 dni od daty publikacji. Na kuponie zaznaczamy pole TAK lub NIE, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata. Jeden kupon liczy się jako 2 głosy w plebiscycie. Głosujemy także za pomocą SMS-ów wysłanych pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata) przy zachowaniu reguły jeden SMS – jeden głos. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT.

Drugi etap głosowania trwa od 5 do 30 października do godz. 23.59. W tym czasie spośród 44 docenionych przez Was do tej pory gospodarzy wsi wyłonimy Najlepszego Sołtysa 2016! Dzięki Waszym głosom wyróżnimy również najlepszych sołtysów z każdego z 4 powiatów. Nasi kandydaci zawalczą nie tylko o honorowy tytuł, ale też specjalne nagrody ufundowane przez starostów. Pełna lista sołtysów i szczegółowy regulamin dostępne są w redakcji i poniżej.

Sylwetki kandydatów

POWIAT PRZEMYSKI

POWIAT PRZEWORSKI

POWIAT LUBACZOWSKI

POWIAT JAROSŁAWSKI

Regulamin plebiscytu „Najlepszy Sołtys roku 2016”

 

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” pod nazwą „Najlepszy Sołtys roku 2016” organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

 

§ 2

Plebiscyt „Najlepszy Sołtys roku 2016” przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” w terminie od 14 września do 30 października 2016 r.

 

§ 3

W plebiscycie może uczestniczyć każdy pełnoletni czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w plebiscycie:

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie „Najlepszego Sołtysa roku 2016”.

2. Głosujący w plebiscycie będą mieć szansę wyrazić swoją opinię poprzez oddanie głosu na TAK   (w przypadku poparcia) oraz na NIE ( w przypadku dezaprobaty).

3. Zasada obliczania wyników: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE.

4. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą kuponów plebiscytowych (przy zachowaniu reguły jeden kupon – dwa głosy), oraz za pomocą SMS (gdzie jeden SMS to jeden głos).

5. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach „Życia Podkarpackiego” w okresie trwania plebiscytu.

6. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 14 września do 26 października 2016 r.

b) Kupon plebiscytowy zawiera miejsce na:

-  Wpisanie numeru wybranego sołtysa,

-  Zaznaczenie pola „TAK” lub „NIE”, co jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia lub dezaprobaty dla działalności danego kandydata.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

7. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: zycie.xxx.TAK (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.TAK, a TAK oznacza wyraz poparcia dla danego kandydata) lub zycie.xxx.NIE (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. zycie.499.NIE, a NIE oznacza wyraz dezaprobaty dla działalności kandydata, na którego oddajemy głos). 

b) SMS-y wysyłamy za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie: od 14 września do 30 października 2016 r. do godz. 23.59.

c) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.

d) Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.

e) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

8. Poszczególne etapy głosowania

a) W terminie od 14 września do 2 października w głosowaniu biorą udział wszyscy sołtysi z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

b) Od 5 października do dnia 30 października 2016 w głosowaniu pozostaje tylko 40 sołtysów, którzy do dnia 2 października do godz. 23.59 uzyskali najlepsze wyniki (suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

9. Zwycięzcą Plebiscytu zostanie kandydat, który uzyska najlepszy wynik w głosowaniu przez SMS i  kupony plebiscytowe (wynik to suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE).

10. Organizator ma prawo niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

 

 § 5

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego”.

2. Wyróżniona zostanie osoba, która uzyska najlepszy wynik (wynik obliczany jest wg zasady: suma głosów na TAK minus suma głosów na NIE), ponadto nagrodzonych zostanie 4 najlepszych sołtysów, po jednym z każdego powiatu (jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego). Nagrody dla wyróżnionych sołtysów ufundowane będą przez starostów danych powiatów.

3. Podatek dochodowy od nagród w konkursie finansują sponsorzy.

 

§ 6

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu plebiscytu, który jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.

 

§ 8

Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

§ 9

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

12 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Snowid 31.183.250.163 15.09.2016

Przez Internet nie nada? Paczemu?

user
Znawca 83.14.14.139 12:41:41 15-09-2016

Ponieważ jedna osoba może głosować przez Internet 1000 razy? ;)

user
Raffaello 185.18.135.182 15.09.2016

to w końcu istnieje "PACŁAW" ? ???!!

user
rogalll 145.131.205.163 22:41:14 08-10-2016

buj szczałe 

sam jak pacławjestes


user
miodnybronio 31.175.224.253 15.09.2016

a ja myślałem, że oddamy rodzinnie głosy na Kaziaka "GULĘ" z Radawy a tu wyszła kicha

user
Cisu 31.1.223.91 16.09.2016

Najlepszy Sołtys jest na Wysockiego 22 ogrania wszystko jak petarda. MB na Prezydenta.

user
Knk 83.31.39.92 18.09.2016

A najgorszy sołtys jest w KUŃKOWCACH normaly PUSTAK 

user
gosc 91.237.160.1 21.09.2016

Sołtysy to są fajne chłopy,a sołtyski jeszcze lepsze.

user
kaska 88.220.128.229 21.09.2016

aleksander kasperski pełnatycze

user
Ewa 195.116.46.184 01.10.2016

Genowefa Ogryzek najnowszy sołtys wsi Wolica

user
lolo 91.237.160.1 21:36:34 12-10-2016

masz rację,Genia jest ok.

user
lesiu 31.128.16.27 17.10.2016

pani bachmat z korczowej tak duzo narobila   bo wczesniej nikt nie organizowal nawet dozynek a o sali gimn.niech zapomni.

nr 21/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium