Życie Podkarpackie nr 31/2020 Życie Podkarpackie nr 31/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 218/2020, Środa 5 sierpnia 2020 r., Marii i Stanisławy
Opublikowano
Zapytaj adwokata: czy warto napisać testament?
Do kancelarii coraz częściej zgłaszają się osoby, które chcą uregulować swoje sprawy majątkowe na wypadek śmierci. Poszukują porad prawnych i odpowiedzi na następujące pytania: co mogę zrobić, aby cały mój majątek po mojej śmierci trafił w ręce konkretnej osoby i w jaki sposób tego dokonać? Zapytaliśmy o to adwokat Małgorzatę Roszkiewicz z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej „M2”.
Małgorzata Roszkiewicz
Adwokat z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej „M2”
Małgorzata Roszkiewicz Adwokat z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej „M2”
– Najprostszym sposobem jest sporządzenie testamentu, który będzie wyrażał ostatnią wolę spadkodawcy. Aby testament miał moc prawną, musi być sporządzony w formie przewidzianej w kodeksie cywilnym. Ustawa ta reguluje kilka rodzajów testamentów: testamenty zwykłe, czyli holograficzny, notarialny i alograficzny. Są też testamenty szczególne, to jest ustne, podróżne i wojskowe. Najbardziej powszechne w naszym systemie prawnym są testamenty notarialny i hollograficzny, inaczej zwany własnoręcznym.

Czym się różnią te testamenty i który jest najbezpieczniejszy?
– Testament notarialny jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego, natomiast własnoręczny jest sporządzony przez spadkodawcę pismem ręcznym i opatrzony datą oraz podpisem. Z uwagi na to, iż jest to dokument urzędowy, najbardziej bezpiecznym jest testament notarialny. Jego podważenie jest praktycznie niemożliwe. Notariusz albowiem jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów spadkodawcy i spadkobierców. Musi on zadbać także o to, aby osoba sporządzająca testament była świadoma i nie działała pod przymusem.

Z jaki kosztami wiąże się jego sporządzenie?
– Sporządzenie testamentu przed notariuszem zawierającego powołanie spadkobiercy wiąże się z kosztem około 70 złotych.

Czy taki testament podlega rejestracji?
– Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej, spadkodawca natomiast otrzymuje wypis, można także wnosić bezpłatnie o jego zarejestrowanie w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Pozwoli to spadkobiercom po śmierci spadkodawcy na łatwe odnalezienie testamentu nawet bez wiedzy o tym, przed którym notariuszem testament został sporządzony. Należy pamiętać, że o wypis takiego testamentu może wnosić każdy ze spadkobierców.

A co jeśli testament nie zostanie sporządzony?
– W takim przypadku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Reguluje je kodeks cywilny, który dokładnie określa krąg osób oraz reguły i schemat dziedziczenia przez najbliższych krewnych. A zatem odpowiadając na postawione na wstępie pytanie, czy warto sporządzić testament – oczywiście że warto.  Rekomendujemy to naszym klientom, szczególnie w przypadku, gdy wolą spadkodawcy jest przekazanie majątku w ręce konkretnej osoby bądź konkretnych osób. Pozwala to na uniknięcie rodzinnych komplikacji i ciągnących się niekiedy latami sporów.
0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
nr 31/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium