Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Bez języków obcych ani rusz!
Korzyści wynikające z posiadania różnorodnej wiedzy lingwistycznej, m.in. możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach, otrzymania awansu zawodowego, bezpośrednio się przekładają na wzmożoną tendencję do poznawania wielu języków. Znajomość języków obcych stanowi kluczową kompetencję edukacyjną współczesnego człowieka.

– Nauka języka jest procesem wyjątkowo złożonym i wymaga dogłębnego zapoznania się ze słownictwem, wymową, pisownią oraz strukturą elementów lingwistycznych. Wieloelementowy proces poznawania języka powoduje, że osoby początkujące w dziedzinie odkrywania struktur i słownictwa ulegają zniechęceniu i rezygnują z uczenia się, ponieważ pochopnie dochodzą do subiektywnego wniosku, że nauka jest nieefektywna i nie przynosi zamierzonych rezultatów. Znakomitym sposobem na rozwiązanie dylematu wrażenia nieproduktywnego uczenia się oraz na pogłębienie wewnętrznej motywacji jest wprowadzenie międzynarodowego egzaminu językowego, który w sposób profesjonalny i obiektywny zdefiniuje realne postępy w nauce – mówi Marzena Semeniuk, dyrektorka Centrum Języków Obcych Student. Specjalistycznie skonstruowane testy precyzyjnie sprawdzają i analizują wieloaspektowe płaszczyzny wiedzy lingwistycznej i dostarczają informacji zwrotnej na temat obszarów znajomości językowej, które wymagają korekty.

Honorowanie certyfikatów

Zewnętrzne egzaminy językowe organizowane przez międzynarodowe instytucje bezpośrednio odnoszą się do Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego i stosują znormalizowany system oceniania poprzez wprowadzanie jednolitej skali sześciopoziomowego zaawansowania językowego. – Obecnie dostępne zewnętrzne egzaminy testują wiedzę na różnych stopniach postępu, między innymi z zakresu języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, holenderskiego oraz rosyjskiego. Certyfikat językowy otrzymany po przystąpieniu do egzaminu międzynarodowego stanowi profesjonalne potwierdzenie uzyskanych umiejętności i jest uznawany przez uczelnie oraz instytucje na całym świecie, automatycznie przyczyniając się do przybliżenia korzystniejszych perspektyw edukacyjnych i zawodowych – tłumaczy M. Semeniuk. 

Międzynarodowe i szkolne egzaminy językowe

Predyspozycje wykształcone podczas testów niewątpliwie pomagają w podejściu do standardowych szkolnych sprawdzianów i egzaminów językowych przeprowadzanych po ukończeniu kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz licealnego. 

– Uczniowie z doświadczeniem nabytym w czasie przystępowania do międzynarodowych egzaminów bezproblemowo i bezstresowo przystąpią do testów językowych kończących poszczególne etapy edukacji szkolnej, ponieważ występuje zdecydowane podobieństwo pomiędzy egzaminami europejskimi i szkolnymi w zakresie sposobu przeprowadzania oraz testowania materiału językowego – mówi M. Semeniuk.
nr 21/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium